Sint Lukas Kunsthumaiora Veiligheid - Gezondheid - Milieu

Welzijn op school.

Welzijn is een zeer ruim begrip, veel ruimer dan veiligheid, milieu, ergonomie,… het omvat alles wat te maken heeft met welzijn van leerkrachten, leerlingen, administratief- en onderhoudspersoneel.

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden het welzijnsbeleid van de school te volgen. Hier kan men (of zal men binnen afzienbare tijd) heel wat informatie vinden nuttig voor iedereen die bij de school betrokken is.

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen deze website raadplegen. Leerkrachten wordt gevraagd deze regelmatig te consulteren vb ivm de organisatie van een brandevacuatieoefening, de taken van de interventie- en evacuatieteams, veiligheidsfiches voor werktuigen, allerhande wettelijke procedures en daar waar mogelijk zullen de resultaten en besluiten beschikbaar gesteld worden.

Langs deze weg wordt gevraagd de voorgestelde werkwijzen of procedures strikt te volgen en er geen eigen interpretatie aan te geven. Alleen als iedereen op dezelfde wijze meewerkt gaat het vlot en duidelijk. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom en kunnen een verbetering inhouden.

Er wordt al het mogelijke gedaan om zo snel als mogelijk in te gaan op alle gestelde vragen en gevraagde herstellingen. Soms duurt het even voor er blijkbaar wat gebeurt, maar wees gerust we zijn er echt mee bezig. Spreek mij maar aan of bezorg mij een meldbriefje.


Dank voor uw gewaardeerde medewerking,
Chris Verhaegen, preventieadviseur.
e-mail: chris.verhaegen@swing.be

NOODNUMMERS

Brandweer

112 of 100

Ziekenwagen

112 of 100

Politie

101

Antigifcentrum

070/245.245

De Druglijn

078/151.020

Tele-Onthaal

106

 

 

 

 
 
Draaiboek Alarm
 Brandalarm
 Ongeval
 Vergiftiging
 Elektrocutie
 Bommelding

Organisatie Veiligheid
Wat eerst doen? 
Interventieteam

 Evacuatie
 Symbolen

Arbeidsmiddelen
 Algemene voorschriften
 Aankoopsprocedure
 Lijst werktuigen
 Lijst Audio-Visueel

Welzijn

 Interne dienst voor  preventie en bescherming  op het werk (iPBW)

 Externe dienst voor  preventie en bescherming  op het werk (ePBW)


Brussels Gewest

 Rampenplan
actiesteekkaarten